Resultaten olijfproeven - Spanje

Van januari 2015 tot en met 2018 worden er op initiatief van Ferm O Feed bij Finca El Bonal in Puertollano (Ciudad Real), Spanje, proeven met het gebruik van 'FERTIPLUS Olive' in intensieve olijfteelt gehouden.

Op het landgoed is een olijfgaard aanwezig van 268 hectare. Op 8 hectare daarvan worden proeven gedaan met verschillende doseringen. De olijfproeven worden begeleid door Entre Campo s.l. uit Montilla (Cordoba), een landbouwvoorlichter gespecialiseerd in intensieve olijven- en wijnbouw. De grootte van elke proefveld is één hectare. Per proefveld wordt de opbrengst van de 714 volwassen bomen (10-20 jaar oud) gemeten. 

De toename van de opbrengst aan olijven welke waargenomen is in 2015 en 2016, is ook waargenomen in 2017. Bij een flinke toename van de opbrengst in olijven neemt het oliegahlte in de olijven af. Dit is niet ongewoon, want meer opbrengst gaat in de meeste gevallen ten koste van de inhoud. Hetzelfde is in het verleden waargenomen in industrietomaten en suikerbieten.

Het voorjaar van 2017 is uiterst droog geweest, wat niet ten goede is gekomen aan de opbrengst. Olijfbomen hebben een tweejarige cyclus, dat komt voornamelijk door het snoeien en oogstschade. Daarnaast heeft het voor de oogst een paar nachten stevig gevroren, wat niet ten goede komt aan de absolute oogst. Dit verhoogt overigens wel het oliegehalte. Deze toename aan het oliegehalte is terug te voeren naar vochtverlies door de vrucht. Er was ook aanzienlijk veel vruchtval van de bomen door de vorst en dan met name van de bomen waarvan de vruchten rijper zijn. Al met al is 2017 geen goed proefjaar geweest door droogte en vorst, limiterende factoren van de opbrengst hadden niets te maken met bodemvruchtbaarheid.

Enkele voordelen van Organische Fertilizers Olive t.o.v. andere (natte) mest zijn o.a.:

  • gemakkelijk en snel toepasbaar
  • hygiënisch en vrij van onkruidzaden
  • vaste samenstelling
  • goed houdbaar

video: