Du-Sang Won, Hongcheun-gun, Kangwon-do - Zuid Korea

Du-Sang Won, Hongcheun-gun, South Korea

De heer Du-Sang Won is in oktober 2004 gestart met het gebruik van Fertiplus op zijn ginseng plantgoed. Hoewel het zand erg grof is, worden de zaden direct in de grond gezaaid. De heer Du-Sang Won gebruikt Fertiplus op ongeveer 1500 kg/ha.

Na een half jaar merkte de heer Du-Sang Won dat de nieuwe planten sterker en groener zijn dan toen hij niet van deze organische meststof gebruikte. Verder is de kieming van 50-55% naar 95% toegenomen.