10-15% meer aardappelen met Fertiplus® - Roemenië

Onze importeur in Roemenië, die ook een grote aardappelteler, importeur van pootaardappelen en vice-voorzitter van de Roemeense Potato Growers Federatie is, heeft dit jaar geprobeerd om te kijken naar de meest efficiënte manier om onze meststof Fertiplus® Potato 4-3-7 60 met K te gebruiken.

Door het toepassen tussen 600-1000 kg / ha (afhankelijk van de kwaliteit van de bodem) kreeg hij een gezonde opbrengst van 10-15% meer dan vorig jaar in dezelfde gebieden! Dus de algemene resultaten waren erg goed en hij was zeer optimistisch over het gebruik van Fertiplus® in de aardappelen.

Gezien het feit dat de grond meer en meer bodemleven krijgt, vooral de eerste 3 jaar, kunnen we zeggen dat dit het begin is van een nog groter succes!

Romulus Oprea, Roemenië