Green Roof Substrates

 

Daktuinsubstraat is een belangrijk onderdeel van een daktuin. Het substraat zorgt ervoor, dat de gewenste beplanting op het dak kan groeien.

Grofweg kunnen we daktuinsubstraten opdelen in een extensief (mineraal substraat vooral voor sedumdaken) en in een intensief (dikkere substraatlaag voor verschillende planten en bomen) daktuinsubstraat. Daarin hebben we onderscheid gemaakt in een basisproduct, premiumproduct en een ecologisch product.

De juiste voedingswaarde vormt de basis van ieder mengsel, waarbij we kijken naar alle voedingstoffen die een plant nodig heeft. Deze zijn eventueel nog aan te vullen met extra meststoffen. Deze optimaal afgestemde daktuinsubstraten zorgen ervoor, dat elke vegetatielaag de juiste voeding krijgt.

Voordelen

  • Bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater
  • Isolatie van het gebouw
  • Beperken van opwarming van de stad (Urban Heat Island effect)
  • Verminderen geluidsoverlast
  • Verminderen CO2 voetafdruk
  • Vergroten biodiversiteit
  • De mens voelt zich beter in een groene omgeving
  • Groene duurzame uitstraling
  • Verlengen levensduur daken (wegnemen UV straling)
  • Meerwaarde van panden en omgeving