Verlies van organisch materiaal in de bodem

Een theoretische schatting om een idee van het jaarlijkse verlies aan organisch materiaal te geven.

Principes

 • Bewerkte teelaarde: 25 cm (0,25 m)
 • Oppervlak: 10.000 m2
 • Organisch materiaal: 2%
 • Soortelijk gewicht bodem: 1.300 kg / m3
 • Mineralisatie factor: 3% year
 • Organisch materiaal FERTIPLUS 65%

Bewerkte grond

 • 0,25 m x 10.000 m2 x 1.300 kg / m3 = 3.250.000 kg
 • OM in de grond: 3.250.000 x 2% = 65.000 kg

Jaarlijkse afbraak van organische stof

 • 65.000 kg x 3% = 1.950 kg

Vervanging van organische stof

 • Gewasresten in het veld: 750 - 1.250 kg
 • Netto behoefte aan externe OM:700 - 1.200 kg
 • Organische meststof 4-3-3 65 OM:1.100 - 1.850 kg

Conclusie

Hoewel organische meststof niet alleen vervanging van organisch materiaal is, kan het wel degelijk daarvoor gebruikt worden. Organische meststof moet worden gebruikt op basis van de behoeften van het gewas in basisbemesting en vervanging van organisch materiaal in uw veld.

Voorbeeld

Belangrijkste parameter m.b.t. bodem-vruchtbaarheid is organische stof